За медии, журналисти и фотографи

Акредитация

Инструктаж за безобастност

Всички представители на медии, които желаят да присъстват на събитието като официални лица и желаят да бъдат акредитирани трябва да се запознаят с текстовете от документ да си осигурят светлоотразителна жилетка (в случаите, че навлизат в зони забранени за публика) след което да попълнят и изпратят Формуляра за акредитиране. В деня на събитието ще получите акредитацията си в секретариата на състезанието!

Електронен формуляр